Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Centrum medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Kompetencje pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej - Informacja dla pacjentów - Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o..

 

Pobierz PDF

Kompetencje pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej

 

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

  1)   promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

  2)   świadczeń pielęgnacyjnych;

  3)   świadczeń diagnostycznych;

  4)   świadczeń leczniczych;

  5)   świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 

1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania,  obejmując opieką:

  1)   zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

  2)   osoby niepełnosprawne.

 

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

  1)   lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

  2)   pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;

  3)   położną POZ;

  4)   pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

  5)   innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;

  6)   przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;

  7)   rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

 

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

  1)   rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;

  2)   rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;

  3)   prowadzenie edukacji zdrowotnej;

  4)   prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;

  5)   monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;

  6)   realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;

  7)   prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

  8)   organizację grup wsparcia;

  9)   profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

  10)  edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

 

4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

  1)   realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;

  2)   wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;

  3)   przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 

5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

  1)   przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

  2)   wykonywanie badania fizykalnego;

  3)   wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;

  4)   ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;

  5)   ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;

  6)   wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;

  7)   wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;

  8)   ocenę i monitorowanie bólu;

  9)   ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;

  10)  pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

  1)   udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

  2)   podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;

  3)   zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;

  4)   cewnikowanie pęcherza u kobiet;

  5)   płukanie pęcherza;

  6)   wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;

  7)   wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;

  8)   zdejmowanie szwów;

  9)   wykonywanie inhalacji;

  10)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;

  11)  stawianie baniek;

  12)  ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;

  13)  dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;

  14)  doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

 

7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

  1)   rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;

  2)   usprawnianie ruchowe;

  3)   drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;

  4)   ćwiczenia ogólnousprawniające;

  5)   ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

 

Agata Panek
Szpital św. Michała Archanioła

SZPITAL ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

"Zaufaj nam, jesteśmy po to, aby nieść pomoc"


Certyfikat CSQ Certyfikat akredytacyjny Certyfikat CSQ HS


szczegóły 

Oferta

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. sprawuje całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską: w oddziałach szpitalnych i ratunkowym, poradniach specjalistycznych, gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprzez diagnostykę, rehabilitację, profilaktykę i promocję zdrowia.

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
MAPA DOJAZDU
  • NFZ Rzeszów
  • Podkarpacki System Informacji Medycznej
  • Powiat Łańcut
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego
50o03'59.2''N
22o13'57.8''E
Mapa Polski

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel.: 17 224 01 00, fax: 17 225 23 02
email: sekretariat@cm-lancut.p
NIP: 815-17-63-728

 

kontakt 

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij